Havens nyhedsbrev.

H/F Ved Pilegården

Nyt fra foreningen

Her kan man læse om hvad der rør sig i foreningen. Vigtig info, afstemninger, nyhedsbreve mm.

                             

                                       

Vandmåler på andelen

20. november. 2021

Husk at checke at jeres termolåg er sat på vandbrønden inden frosten sætter ind. Hvis glasset frostsprænger, vil man ha et stort vandtab, samt udgifter til udskiftning af måler, som man selv skal betale for.

INDFRIELSE AF FÆLLESLÅN (KLOAKLÅNET)

INDFRIELSE AF FÆLLESLÅN (KLOAKLÅNET)

Hvis du vil indfri din del af fælleslånet, skal det ske nu og inden den 25. september.

Renten tilskrives først 30. september. Det betyder vi først kender den korrekte restgæld 1.10.

Herudover skal der betales gebyr til banken samt SJELDANI.

Hvis du vil indfri, skal du indbetale inden den 25. september.

Beløbet skal indbetales på reg. 5314. Kontonr. 0247076. 

Du skal skrive følgende tekst:

Indfrielse kloaklån
og
dit navn
og
dit have nummer og adresse i haveforeningen.

Det er vigtigt du tydeligt angiver, hvem der indbetaler, ellers får vi svært ved at identificere indbetalingen.
Hvis du indfrier, bliver din kvartalsmæssige indbetaling på 1.395 slettet pr. 1.1.

Når lånet er indfriet og restgælden kan opgøres pr. 30.9. fremsender vi efterfølgende en endelig
opgørelse til dig. Her vil restgælden, gebyrer og ydelsen på 1.395 kr. du har indbetalt 1.10. vil blive
endeligt opgjort og for meget indbetalte beløb bliver afregnet 1.1.

Har du spørgsmål, så ring endelig til SJELDANI.

Mange hilsner
SJELDANI Boligadministration

Tilbud til H/F Ved Pilegården. Englandsvejens Tømmerhandel A/S

Velkommen til Englandsvejens Tømmerhandel på Englandsvej nr. 229,  dit byggemarked på
Amager. Vi har lokal service og rådgivning. Vi henvender os til både
håndværkeren og til den private kunde som kan lide at lave projekter i
hus og have.

Kontakt os på 32 58 20 87
Åbningstider:
Mandag - Fredag 0700-1700
Lørdag 0800-1400
Søndag Lukket.

Vi leverer gratis og vi har små biler, så varerne kan leveres direkte i din
have. Vi tilbyder 10 % rabat på varekøb, gælder dog ikke tilbudsvarer.

Med venlig hilsen
Englandsvejens Tømmehandel.

Kloakpumpen vej 3

Så stoppede kloakpumpen på vej 3, efter en ellers lang tids pause uden problemer. Pumpeservice blev tilkaldt, og man fandt en bomuldsklud samt noget der lignede sort garn, som havde sat sig fast i kværnen. Husk nu, at toiletter og køkkenvaske ikke skal bruges som affaldsspand, da det er dyrt at tilkalde pumpeservice, og dobbelt så dyrt at tilkalde dem på en helligdag, som det var her d. 24 maj kl. 18, da alarmen gik.

Lågen på vej 6/ Vestavej

Bestyrelsen gjorde et stort arbejde ud af at få fjernet blokaden fra vores låge ud til Vestavej. Og for at bevare vores gode naboskab, aftalte vi, at lågen ind til foreningen ville være ulåst så vores naboere kunne gå en tur i vores flotte forening igennem sommeren. Vi har nu erfaret at der er nogen som låser lågen, hvergang vi slår låsen fra, og endag har klippet den strip af, som vi havde sat på for ikke at lågen skulle kunne låses.

Dette strider i mod den aftale vi lavet med vores naboere, og er direkte modstridene med bestyrelsens aftale med Vestavej. Hvis lågen ikke er ulåst fremadrettet, vil den blive taget helt af, og først sat på igen til vinter. 

Tilkendegivelser.

Tak for alle de fine tilkendegivelser, som bestyrelsen har fået på mail fra en del af foreningens medlemmer, angående vores møde med Tårnby kommunes hegnsyn vedr. lågen på vej 6.

Det luner i en kold tid.🙂

Mvh. Bestyrelsen.

Kendelse fra Tårnby kommunes Hegnsyn

Bestyrelsen har d.19 november kl.15.30, 2020, deltaget i møde med hegnsynet fra Tårnby kommune og grundejerforeningen Tårnby, ang. blokering af lågen på vej 6/ Vestavej.

Efter en høring fra Pilegården og grundejerne på Vestavej, trak hegnsynet sig tilbage for at votere om dommen på haveforeningens sagsanlæg.

Dom:  Hegnstilsynet ligger til grund, at grundejerne har opsat hegnet ulovligt, og at det skal være fjernet af grundejerne inden 1 januar 2021. Og da grundejerne er taber af sagen, skal de betale sagsomkostningerne. Sagen kan ikke ankes, men kun indbringes for en domstol.

En del af deres utilfredshed skyldes at der var meget larm og parkering til gene, så de f.eks. ikke fik tømt skrald. Derfor vil bestyrelsen henstille til, at parkering på Vestavej begrænses så vidt som muligt, og ikke er til gene for grundejerne. Men dette er kun en henstilling, da Vestavej er en privat fælllesvej, hvor alle må gå, cykle samt parkere.

Ydermer syntes de at det var mærkeligt at de ikke kunne bruge lågen, da der var en del børnefamilier på Vestavej, som så kunne bruge vores offentlige legeplads.

Bestyrelsen her i haveforeningen går ind for dialog og godt naboskab, så derfor har vi nu tilbudt grundejerne en løsning som vi alle kan være tilfredse med. Lågen vil i sommerperioden være ulåst, som alle de andre låger, så vores naboer kan gå en tur i vores forening, og derfor vil kunne forbedre vores naboskab, som er af stor vigtighed for os alle.

Mvh.

Bestyrelsen.

Lågen vej 6

Tårnby kommunes Hegnsyn, har i dag d. 4 november, ringet og fortalt at de vil holde et forligsmøde med grundejerne på Vestavej og bestyrelsen i Pilegården, ang. den blokkeret låge på vej 6.

Nærmer info følger efter mødet, som endnu er af ukendt dato.

Nyt om kolonihaver i Tårnby

En streg i sandet.

Byggeri: Tårnby opgiver at håndhæve gamle deklarationer og brand og brandkrav overfor kolonihaveejerne. Man vil kun, med en ny ”temalokalplan” regulere fremtidigt byggeri

Af Ulf B. Bjørnton

Kommunen: I årevis, for ikke at sige årtier, har Tårnby kæmpet med at få håndhævet deklarationer og brandkrav i de mange kolonihaver i kommunen, som ikke har en lokalplan.

 I begyndelsen af i år, projektansatte man 2 mand for 3 år, alene med det formål at få lovliggjort de mange forhold, som strider mod kolonihavetanken.

Men selv om dette nye ”kolonihaveteams” vurdering er, at 20 procent ikke længere har den ønskede karakter som kolonihave, så har de også måtte konkludere, at kommunens muligheder for at håndhæve deklarationer mv. reelt er umuliggjort pga. tidligere passivitet og/eller fejl i sagsbehandlingen.

Derfor har de fået politikerne i bygge- og ejendomsudvalget med på, at roret radikalt skal slås om: I stedet for at fokusere på hvad der er bygget, så vil man med en hurtig vedtagelse af ny ”temalokalplan” for alle kolonihaver, sætte en prop i, så området ikke udvikler sig (mere) i en uheldig retning.

De to opregner hele 12 fordele ved at lave en samlet ”temalokalplan”, der så siden kan følges af lokalplanen for de enkelte områder. Centralt står at der ”trækkes en klar streg i sandet”, således at kommunen herefter kan forlange alt der fremtidligt laves i strid med lokalplanen, bliver lovliggjort/nedrevet, så at alle kolonihaver herefter vil have samme grundregler, og at beboerne vil kunne bygge huse og tilbygningen uden ansøgninger, når de blot overholder ”temalokalplanen”.


Kommentar:
Tårnby har det sidste år haft to nye projektansatte til at se med friske øjne på kolonihaveområdet. Deres dom over den hidtidige administration er holdt i forsigtige embedsmandslingo, men pakket ud, er den barsk: Kommunen har i årtier væltet sig rundt i mangelfulde paragraffer og fejl, når man med mellemrum er vågnet op fra den passive søvn. Deklarationer helt tilbage fra 1937 er forsøgt håndhævet i hele seks forskellige uklare scenarier, men overblik har der ikke været, og håbet om at stille krav om brandsikring er bare en illusion.

Eneste eksisterende brandkrav til kolonihavehuse er nemlig, at de skal have en røgalarm- altså sådan en man for en slik kan købe i et lavprisbyggemarked!

De to har skåret svigt så klart ud i pap, at politikerne omgående har opgivet at gøre noget ved de større huse, der nu engang er bygget. Man vil kun med en ny temalokalplan sætte rammer for fremtidige ændringer, og så glæde sig over at cirka 80 procent trods alt stadig er det der kaldes ægte kolonihaver.

To ting dertil: Selv om temalokalplanen hastes igennem, så hurtigt som den slags nu kan gøres i den kommunale verden, så vil friske folk endnu have tid til at bygge inden proppen sættes i. Og så er det endnu et eksempel på at dem, der har været frække og bygget lidt mere i håbet om fremtidens tilgivelse. De vinder, mens de mere forsigtige og regelrettet bare må se til. Idet man så behændigt ser bort fra at nogen måske ligefrem ønsker deres kolonihave bevaret med træhus i diverse farver, flagstang med dannebrog og prydelige bede bag sirlige hække.


Kilde: Avisen 2770. 27 oktober. 2020.
Ulf B. Bjørnton.

 Kommentar fra H/F Ved Pilegården.

Her i vores forening, har vi haft en lokalplan siden d. 25 oktober 2016, så derfor har bestyrelsen efterfølgende fulgt bebygelsesprocenten som er indskrevet i denne.  

Afslutningsfesten aflyst

Aflysning af afslutningsfesten!

Pga. det stigende smittetryk med Corona, samt restriktioner omkring private fester, ser bestyrelsen sig nødsaget til at aflyse den planlagte afslutningsfest som skulle afholdes lørdag d. 10 oktober.

 Bestyrelsen vil gerne takke hækkeholdet, elektriker, flagmand, mfl.  for den store hjælp, som er blevet udført ekstraordinært af jer, og som frivilligt har givet en hånd med i 2020, til at få vores forening til at fremstå så flot og funktionelt som den gør nu.

 Der vil blive holdt et arrangement til foråret 2021 for jer som har deltaget, hvis Corona altså tillader det til den tid.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen

Status på asfalt

30 august. 2020

Pga. vejret, er asfaltprojektet blevet en dag forsinket ifølge planen.

Det betyder, at vi desvære først kan åbne for parkeringspladsen tirsdag d. 1, når de 2 render ind mod legepladsen samt bedene, er blevet asfalteret.

Mandag d 31, bliver vej 1, 2, 3,op mod Oliefabriksvej, samt det sidste stykke af vej 4, asfalteret færdig, så husk at få jeres biler ud, da i først må køre på dem, dagen efter.

Så når asfalt-sjakket holder fyraften tirsdag d.1 november, er foreningen blevet asfalteret færdig, på kun 6 arbejdsdage.

Det blev til ca. 1.500 tons asfalt, som er blevet kørt ind i vores foreningen.

En stor tak til Steen Petersen, NCC, Aarsleff A/S / Brdr. Hedegaard, for et fantastisk flot og professionelt stykke arbejde i vores nu, endnu pænere haveforening.

Også en stor tak til vores næstformand Jan Helfer, som har været tovholder på hele projektet.

Det har været en sand fornøjelse, at samarbejde med alle parter. 🙂

Asfalt- og kloak lån

27 august. 2020

Efter optagelsen af vores nye asfalt lån i Arbejdernes Landsbank, har bestyrelsen fået nedsat renten på kloaklånet. Det betyde, at vi fortsætter med at betale samme afdrag på kloaklånet, men til gengæld bliver vi færdig 5 år før aftalt tid.

Vh. Bestyrelsen

Ang. Vandbrønde inde på andelen

18 august. 2020 

Foreningen hæfter for alle installationer fra vejen og til indgangen på vandmåleren, mens egne installationer fra måleren og bagud til andelen, er andelshaverens ansvar. Dog med undtagelse af stophanerne som forvitre og bliver udskiftet ved behov efterhånden som de knækker.

Foreningen kan ikke drages til ansvar for utætheder eller hvad der bliver lavet efterfølgende på egne installationerne.
Så udluftningsventilen der sidder efter måleren, høre ind under hver enkelt andelshaverens vedligeholdelse samt ansvar.

Så husk regelmæssigt at tjekke din vandbrønd for lækager, og luk for vandet i brønden, når du ikke bruger din have i længer tid.

Det er vigtigt, at få en kvittering af et aut. Vvs firma, når man får udskiftet, eller repareret på egne installationer, så man har en garanti.

Ifølge § 8 Andre bestemmelser, i vores ordensbestemmelser vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2018,står der til sidst:
De af Tårnby Kommune udstedte forordninger angående forbrug af vand med mere skal overholdes.

Copy paste fra Tårnby Forsyning 2016:

Følg dit forbrug ved at aflæse din vandmåler jævnligt. Kontrollér om dine vandinstallationer er tætte, ved at lukke alle vandhaner og efterfølgende se om det lille vingehjul på vandmåleren står stille. Løber vingehjulet rundt, er der højst sandsynligt en utæthed et sted, og så skal du kontakte en VVS’er.

Foreningens trailer

3 august. 2020

Foreningens trailer, som vi alle kan bruge, har nu kørt rundt uden lys, i en uge.

3 ud af 6 pære, var sprunget. Det er hvad der kan ske, men de er nok ikke sprunget på en gang.

Det er vigtigt at i melder det, når der er noget som ikke virker.

Mogens Christiansen vej 4 andel 110, vil fra nu af, være den som i skal melde til, hvis lyset ikke virker. Så vil han sørge for, at pærene bliver skiftet. 

Mvh. Bestyrelsen & Trailer-Mogens 🙂

Første møde med Tårnby kommune

 

Efter bestyrelsens gode og konstruktive møde med Bent og Jens fra Kolonihaveteamet i Plan, Byg og Miljø, fra Tårnby Kommune d 2 juli 2020, blev begge parter enige om, at alt nybyggeri fra og med 2016, skal overholde vores nyeste lokalplan.

Det har bestyrelsen i haveforeningen allerede håndhævet frem til dags dato, og vi vil fremadrettet fastholde denne kurs.

 Nuværende bebyggelse:

Hvis man i dag har et hus som overskrider lokalplanen, og som er opført før lokalplanen fra 2016 trådte i kraft, er det yderst vigtigt, at man ikke opfører tilbygninger, lukkede terrasser, eller andet overdækning på sit hus, der vil øge de nuværende m2 yderligere. Dette gælder også hvis dit hovedhus er for tæt på skel.

 Har du et hus som er bygget før 2016, hvor der er problemer med målene, som er for meget eller for tæt på lodgrænsen,( I henhold til BR18) må man ikke udvide det, med så meget som en eneste ekstra cm2.

I de tilfælde hvor man gør det alligevel, vil hele huset falde ind under” udvidelse af eksisterende bygninger”, efter lokalplanens opdatering i 2016, og hele bygningen vil blive erklæret ulovlig, og skal lovliggøres.

 Andele som i dag ligger for tæt på skel, kan nu vurderes og sælges igen. Dog med den betingelse, at der ikke må tilbygges/ udvides på huset, af den nye ejer. Dog kan huset renoveres med ny beklædning, i samme tykkelse som den gamle, efter godkendelse af bestyrelsen.

 Ny-byggeri efter 2016:

 Alt ny-byggeri af kolonihavehuse i foreningen, skal overholde 2,5 meter til lodgrænsen, fra det sidste bræt på udhænget, eller tagrenden og må max være 4,5 m højt, fra terræn til øverste bebyggelse.

Facade højden må max være 3.0 m , til det øverste skæringspunkt, som er tagbeklædning, målt lodret fra terræn på ydervæg

 Hovedhusets bebyggelse må max være 60 mstort. Tagudhæng over 30 cm, tæller med som overdækket bebyggelse. Mål til lodgrænsen, tages fra ydermål på tagudhænget.

2 skurer af 10 m2  max 2,40 m højt fra terræn, som kan opføres i lodgrænsen.

 Et skur kan godt ”kobles” på hovedhuset, hvis der ikke er direkte adgang fra hovedhuset, og det opfylder Lokalplanens mål samt højde (max højde 2,40 og  max størrelse 10 m2 ) samt overholder de 2,5 meter fra lodgrænsen. Alt ny bebyggelse på andelen, må max. ha 80 m2 under tag.

 Der vil ikke være muligheder for at søge dispensation for de gældende byggeregler i Tårnby Kommune, da alt byggeri skal godkendes af bestyrelsen. Tårnby  Kommune hverken kan eller vil, godkende eller dispensere for byggesager, som bestyrelsen allerede har afvist.

 Obligatorisk lovkrav til alle kolonihavehuse:

Alle kolonihavehuse skal, ifølge loven, ha en funktionsdygtig røgalarm installeret i huset.

 Så husk endeligt, at ALT byggeri, uanset hvad man vil opføre på andelen, SKAL godkendes af bestyrelsen, før du sætter den første skrue i det første bræt. Byggeri som er påbegyndt eller færdiggjort, og ikke er godkendt af bestyrelsen, skal straks fjernes igen.

Bestyrelsen og Tårnby kommune, vil have 2 havevandringer årligt, for at tilsikre at byggereglementet bliver overholdt fra nu af, og fremadrettet. Efterfølgende brud på byggereglementet, vil blive sanktioneret af Tårnby kommune, i form af bødeforlæg, samt påbud om lovliggørelse!

 M.v.h. Bestyrelsen.

 

Tilladelse til Faskiner

3 juli. 20

Så kom tilladelsen endelig til nedgravning af faskinerne på p-pladsen.

Der vil blive lagt faskiner ned ved sandkassen, skuerne ved trailerne, samt 1 i hver ende af bedene ved flagstangen.

Desvære er der nu gået så lang tid med at vente på tilladelsen, at firmaerne holder ferie lukket de næste 3 uger. 

Men nu er vi endelig klar til asfalt.

ARC og Kommunen

1 juli.

Angående lågen vej 4/ Oliefabriksvej.

Tårnby Kommune og ARC er nu tilfredse med adgangsforholdene til vores container, gennem porten på vej 4, som nu kan bruges til både vores køkkenaffaldscontainer, samt affald til sortering.

Alternativet havde været at vi havde været nød til at lave hovedporten på Pilegård Alle større, samt at fjerne udhænget på taget af Midtpunktet, så ARC kunne komme forbi med deres nye 3-akslet skraldevogn.

 Der har været et par forespørgsler omkring muligheden for at holde lågen lukket de dage hvor der ikke skal tømmes affald, da der er nogen som syntes det er utrygskabende, at lågen nu skal står åben.

 Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke er belæg for, at en åben låge på vej 4, skulle være mere utrygskabende, end de 2 andre låger som står åbn hver sæson.

Vores haveforening skal ifølge lokalplanen, være åben for offentligheden fra 1/4 til 1/10 hvert år. Ydermer har grundejerne på Vestavej, nu blokeret for adgangen på vej 6, så derfor er der endnu et incitament til at bestyrelsen har valgt at lågen på vej 4, skal være permanent åben, som offentlig adgangsvej til vores forening inden for sæsonerne.

 Samtidigt vil det tage trykket  af, for kørsel frem og tilbage på de 2 andre indgange ved Pilegård Alle og Skodsbøl Alle.

Vi er selvfølgelig klar over at det kræver noget tilvænning fra beboerne nede på vej 4, at der nu kommer øget trafik.

Men til gengæld vil vej 1-2 og 3, få mindsket deres trafik en del, så alle burde få glæde af denne beslutning/løsning.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen.

Åbning af lågen vej 4/ Oliefabriksvej.

28 juni. 2020

Åbning af lågen vej 4/ Oliefabriksvej.

Efter gennemgang med Tårnby Kommune og ARC ang. affaldssortering i Pilegården, er de kommet frem til at det ikke er muligt at benytte indgangen på Pilegård Alle, for en 3-akselet skraldevogn.

 De mener ikke, at de kan komme forbi Midtpunktet uden at ramme taget på bygningen, samt at de ikke kan undgå at køre op på fortovet på Pilegård Alle, for at få sving nok på lastbilen.

 Løsningen på problemet bliver, at vi åbner for porten i bunden af vej 4/Oliefabriksvej, hvor ARC så kan køre direkte ned til containerne i det gamle grus rum, og ud igen uden problemer.

Containerne til sortering vil blive afhentet hver 14 dag, og containeren til restaffald bliver afhentet 1 gang om ugen igennem åbningssæsonen. ( i alt 12 container)

 Lågen skal være åben for passage gennem hele sæsonen, så den kan bruges af alle, nøjagtigt som hovedindgangen på Pilegård Alle samt Skodsbøl Alle.

Dette vil også tage trykket af vores andre indgange.

Bestyrelsen er udmærket klar over, at det vil give øget trafik på vej 4, men da det er et krav fra kommunen, at de uhindret kan komme til at afhente vores sorteret affald i sæsonen, ser vi os nødsaget til at holde porten åben.

 Porten på vej 4 ud til Oliefabriksvej, skal være åben for trafik ind og ud af foreningen, fra mandag d. 29 juni 2020, samt fremadrettet i åbningstiderne.

 Med venlig hilsen.

Bestyrelsen.

Nye affaldsordninger i 2020

 19 juni

 TÅRNBY RÅDHUS 

Nye affaldsordninger i 2020 

VIGTIG INFORMATION OM AFFALDSSORTERING – FOR HAVEFORENINGER 

Nu sætter Tårnby Kommune fart på affaldssorteringen ved at alle haveforeninger fremover også skal sortere på samme vilkår som resten af kommunen. Haveforeninger med fælles beholdere får nye affaldsbeholdere til sortering af plast og metal. Beholderne er et supplement til jeres nuværende beholdere til restaffald, papir og pap. Hvis I endnu ikke har beholdere til pap og papir, vil i ligeledes få beholdere hertil. 

Nye beholdere til det genanvendelige affald 

I vil få leveret affaldsbeholdere i løbet af sommeren 2020. Levering af beholdere aftales med kommunen. Beholderne er kommunens ejendom, men I er ansvarlige for at holde dem rene. Når beholderne er leveret, kan de tages i brug med det samme. Som udgangspunkt tømmes beholderne med genanvendeliget affald hver anden uge. I kan finde jeres tømmedag på kommunens hjemmeside, så snart I er blevet tilmeldt ordningen. Tømning af restaffald vil fortsat være hver uge, som I kender det. 

Hvilke og hvor mange affaldsbeholdere får I? 

Vi har været i kontakt med jer og drøftet hvor mange beholdere, I har behov for. Vi har aftalt følgende antal beholdere: 

Til Plast. Antal beholdere: 4 stk. a 660 liter.

Til Metal. Antal beholder: 2 stk. a 240 liter.

 Til Pap. Antal beholder: 2 stk. a 1000 liter.

Mærkning på affaldsbeholderne

På de nye affaldsbeholdere for genanvendelige fraktioner bliver der påsat et klistermærke med piktogram og navn på affaldstypen, så I let kan se, hvilken beholder der er til de forskellige affaldstyper. 

Containerne vil blive opstillet i det gamle grusrum, som er klargjort til formålet. Ifølge Tårnby Kommune, vil de blive tømt hver 14 dag, ligesom vores aviscontainer. 😀

Containerne vil IKKE blive tømt, hvis de ikke er sorteret rigtigt.

Der vil blive sat sorteringsvejledninger op i grusrummet.

Mvh Bestyrelsen.

Kommunens svar til lågen vej 6

 17 juni.

Hej Freddy

 Tak for en behagelig samtale i går.

 H/F Pilegården er omfattet af Byplanvedtægt 21, Pilegårdscenteret og Lokalplan 125, H/F ved Pilegården.  

Byplanvedtægt 21 forholder sig ikke konkret til H/F Pilegården, men det gør Lokalplan 121. 

Lokalplan 121 angiver, at den indgang som er blevet spærret, er en sekundær indgang.

Denne sekundære indgang er ikke fastlagt i lokalplanens bestemmelser i § 8, vedr. vejadgang- og parkeringsforhold, men nævnes kun i dens redegørelse og på kortbilag c.

Af denne årsag, har vi i Teknisk Forvaltning ikke hjemmel til at kræve den åben, hvorfor sagen ikke er et offentligt anliggende, men en privatretslig sag. Vi vil derfor anbefale at jeres haveforening går i dialog med G/F Tårnby omkring afspærring af indgangen mellem vestavej og jeres haveforening.

På tinglysning har vi dog fundet en ældre situationsplan for jeres haveforening.

Situationsplanen er tilknyttet et skøde, som er tinglyst d. 26 august 1944, og angiver, at der er en indgang ved Vestavej.  Jeg har vedhæftet situationsplanen som bilag.

Såfremt i ikke kan finde en løsning via en konstruktiv dialog, vil alternativet være at anmode om et hegnssyn eller anlægge et civilt søgsmål.

Venlig hilsen

René Nava Petersen  

Byplanlægger

TÅRNBY KOMMUNE

Plan Byg og Miljø

Amager Landevej 76
2770  Kastrup

Lågen vej 6/Vestavej

16 juni

I forbindelse med blokeringen af vores låge på vej 6, har bestyrelsen i dag været til møde med Tårnby Kommune.

Vi har påpeget at grundejerforeningen har blokeret en sekundær adgangsvej, som er indtegnet i vores Lokalplan 125, omhandlende H/F Ved Pilegården.( Se pilene for adgang,  på kortet)

Teknisk Forvaltning ville lige holde et møde med Vej og Park, og derefter træffe beslutning om det videre forløb.

Jeg fik dog ud af dem, at det IKKE er tilladt, at blokere en adgangsvej, som er beskrevet i vores Lokalplan. 

Vi afventer nu et svarskrift fra kommunen.

Vh. Bestyrelsen

Faskine ansøgning

16 juni.

Så har vi fået en mail fra kommunen, hvor de bekræfter at de er i gang med at gennemgå vores beregninger på nedgravning af vores faskiner på P-pladsen.

Så langt, så godt!

 Så kan vi snart se frem til at få asfalteret!

Lågen vej 6/Vestavej

15 juni 

Så har grundejereforeningen selvbestaltet valgt at blokere vores låge på vej 6, som går ud til vendepladsen på Vestavej.

Bestyrelsen er igang med at undersøge lovligheden af dette tiltag, og vi vil søge råd og vejledning fra Pilegårdens advokat, ang. et evt. sagsanlæg mod grundejerne på vestavej.

Vi vil kræve vores "Hævd" da lågen har været der de sidste 40-50 år. 

Mvh. Bestyrelsen.

Sidste nyt fra kommunen

 

Bygge- og Ejendomsudvalget d.14-04-2020

Status for igangsat kolonihaveprojekt

Åben sag

Sagsnr.: 20/4985 Sagsansvarlig: jen.tf

RESUMÉ

Til arbejdet med bevaring af kolonihaverne i Tårnby Kommune er der i afdelingen Plan,

Byg og Miljø blevet ansat to medarbejdere pr. 1. februar 2020. De to medarbejdere vil i

de næste tre år udgøre kommunens Kolonihaveteam.

Kolonihaveteamets arbejde vil i hovedtræk være lovliggørelse af kolonihaveområder,

hvor der allerede er vedtaget nye lokalplaner. Herudover vil teamet sideløbende

udarbejde yderligere lokalplaner for kolonihaveområder for at sikre det bedst mulige

administrationsgrundlag fremadrettet. Udarbejdelse af lokalplaner skal ske i samarbejde

med Tårnby Kommunes Planmyndighed.

Der gives her en status for projektet og en foreløbig tidsplan for det kommende arbejde.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Kolonihaveteamet har påbegyndt et arbejde med at få klarlagt regelgrundlaget omkring

kommunens i alt 14 kolonihaveområder, de forskellige udfordringer i de enkelte

kolonihaveområder samt udarbejdelse af en række værktøjer til brug ved sagsbehandling

og formidling af fakta til kolonihaveforeninger og kolonihaveejere. Der er forskellige

regler i gældende deklarationer, og der er forskellige ejere af arealerne, som

kolonihaverne ligger på.

Formålet med dette indledende arbejde er at sikre en effektiv og ensartet sagsbehandling

på et oplyst grundlag.

Løbende dialog

Af hensyn til en enkel kommunikation med såvel borgere som kollegaer omkring

kolonihaver er der oprettet en selvstændig postkasse kolonihaver@taarnby.dk, med

tilhørende postliste.

Opdatering af hjemmeside

Der er igangsat et arbejde med at få opdateret kommunens hjemmeside om

kolonihaveområdet, så borgerne kan orientere sig om de generelle regler på området og

de regler, som gælder for den enkelte haveforening. Hjemmesiden skal også indeholde

svar på en række ofte stillede spørgsmål, så selvbetjening er mulig, fremfor at den

enkelte haveejer behøver at tage kontakt til kommunen telefonisk eller pr. mail.

Sagsbehandling – H/F Pilegården

Kolonihaveteamet er også i gang med sagsbehandling af en fællesansøgning om

lovliggørelse indsendt af Hf. Ved Pilegården. For denne haveforening blev der i oktober

2016 vedtaget en lokalplan. Fællesansøgningen omfatter i alt 106 ud af 142 havelodder.

Oplysningerne om de enkelte havelodder har i en del tilfælde vist sig utilstrækkelige til at

behandle de enkelte lodders dispensationsansøgninger og med sikkerhed vurdere, om

bebyggelsen på havelodderne er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Det er planen, at der nu sendes vejledende mangelskrivelser for hver af de lodder, hvor

der ikke er fremsendt et tilfredsstillende ansøgningsmateriale. Med vejledende menes, at

mangelskrivelsen følges af et kortudsnit, hvor loddens grænser er indtegnet sammen

med omridset af bygningerne fra den landinspektørmåling, som lå forud for udarbejdelse

af lokalplanen. Tillige hermed sendes en udførlig vejledning, der forklarer, hvordan man

målsætter kortudsnittet og markerer eventulle ændringer i forhold til

landinspektørmålingen. Kolonihaveteamet arbejder sammen med Teknisk Sekretariat for

at finde en enkel løsning på at fremstille de nødvendige kortudsnit og arbejder

sideløbende hermed på at udarbejde en ansøgningsvejledning.


(Spottet af Erling vej 6)

 

 

Nye trækvogne

13 maj

Så er der kommet 2 nye trækvogne til foreningen.

Den med trådhegnet, kan halvdelen af sidehegnet tages af, for nemmere af- og pålæsning. 

De blive opbevaret inde i "grus-rummet", bag containeren, til fri afbenyttelse.

Traileren uden trådnet, er også til fri afbenyttelse. Send lige en mail til bestyrelsen, når du skal bruge traileren, så vi ved hvem der har taget den. 

Nøglen til låsen på døren til "grus-rummet" og traileren, er den samme, som til vores indgangspartier.

Pas nu godt på vores nye ting, og fortæl, hvis noget går i stykker så vi hurtigt kan få det fixet!

Hjertestarter i foreningen

3 maj. 2020 

Så er der monteret en AED. Lifepack CR2. Hjertestartermed varmeskab, under halvtaget på vores udendørsbar ved midtpunktet.

Når døren til skabet åbnes, lyder der en alarm. Denne slukker når døren lukkes.

VED HJERTESTOP:

RING 112

Stop ulykken. 

                                Sørg for frie luftveje.

Løb op og tag tasken med hjertestartere samt posen til hjertelungeredning. 

Hjertestarteren guider dig hele vejen på dansk, fra du åbner låget, til ambulancen kommer og overtager.

Der ligger også et selvstudie på: www.physio-control.com 

Når du er inde på siden, vælger du sprog: Dansk.

Hjertestarteren er tilmeldt Hjertestarter-Netværket, så den hurtigt kan findes af hjerteløberne i nærheden af foreningen. 

Ved brug. Husk altid at ringe til 112.

Mvh.

Bestyrelsen.

26 april. 2020 

Så er sæsonens anden gang pligtarbejde overstået.

Men der har på de 2 gange, allerede været 8 udeblivelser.

Selvfølgelig er det godt for vores bankkonto, men bestyrelsen så heller at man husket sine datoer, og alle deltog i at holde vores forening pæn og ren.

Efter hver pligtdag,(Samme søndag) bliver udeblivelserne sendt ind, via mail, til opkrævning, hos Sjeldani.

Så man kan ikke bare få en ny dag, hvis man ikke huskede sin pligtdag, den dag man var sat op til.

Alle har modtaget deres pligtdatoer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i marts måned. Datoerne står også på hjemmesiden, samt i udhængsskabet på Midtpunktet.

Så er man i tvivl, er der masser af muligheder for at søge oplysninger på ens egen pligt datoer.

Der skal også lyde en stor tak, til dem som allerede har deltaget på pligtarbejde. Der er virkeligt blevet arbejdet igennem. Og man kan hurtigt se, hvordan det har pyntet på vores allesammens forening. 

Tiltag ved pligtarbejde

7/4-20

Vi kan ikke lade vores smukke forening forfalde, i ukrudt og affald.

Så bestyrelsen har lagt en plan for pligtarbejde i disse Corona-tider.

1. Når vi mødes til pligt, bliver der nogle afgrænsninger, som man skal sprede sig ud i.

2. Dernæst bliver vi delt op i de til lejligheden inddelte Pligt-zoner, med max .4-5 personer pr. zone

3. Derefter er det op til folks sunde fornuft, at holde behørig afstand i de tildelte zoner.

Der vil selvfølgelig være håndsprit til rådighed på pligt dagene.

Bestyrelsen er af den overbevisning, at vi godt kan udvise samfundssind, samtidigt med at vi vedligeholder vores forening, da arbejdet foregår i det fri.

Tiltag i forbindelse med Covid-19

I henhold til foreningens snarlige åbning, kommer der nogle tiltag i forbindelse med Covid-19 virusen.

Standerhejsning 1 maj, vil blive aflyst. Og vores fællestoiletter vil ikke blive åbnet til opstart.

Sundhedsstyrelsen anbefaler kraftigt, at man ikke åbner for fælles toiletforhold, badeværelser og udslagstank medmindre man får gjort rent mindst en gang om dagen.

Et offentligt toilet kan være en kraftig kilde til smittespredning.

Toiletterne bliver åbnet hver anden søndag på pligtarbejde, og vil efterfølgende blive rengjorte.

Håndsprit vil være tilgængeligt på dagen.

Vh. Bestyrelsen.

Asfaltering af Pilegården

10 marts. 2020

På generalforsamlingen 9 marts, blev det besluttet at vi skal ha asfalteret vores veje og P-Plads i foreningen.

Vi vil selvfølgelig, holde alle underrettet, igennem hele processen.

Vi regner med at arbejdet vil tage ca. 14 dage. Man vil kunne følge med på denne side, hvor der vil komme løbende information.

Mvh.Bestyrelsen

Åbent referat

Tårnby kommune

Åbent referat til kommunalbestyrelsen

Mødedato tirsdag 28. januar 2020

 5. Bevaring af kolonihaverne januar 2020

Åben sag

Sagsnr.: 18/17661

Sagsansvarlig: tcs.tf

Fraværende:

Afbud: Jan R. Jakobsen

RESUMÉ

Udvalget er den 17-09-2019 blevet forelagt en sag om bevaring af kolonihaverne i Tårnby Kommune som rekreative områder. Udvalget besluttede, at sagen skulle sendes retur. I denne sag gives forslag til det videre arbejde med bevaring af kolonihaverne i kommunen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

I Tårnby Kommune er der 14 kolonihaveforeninger, hvor de 12 henhører under Kolonihaveloven.

Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 besluttet, at der skal ansættes 2 yderligere byggesagsbehandlere i Teknisk Forvaltning i 3-årige projektstillinger.

De 2 nye byggesagsbehandlere skal varetage håndhævelse aflokalplaner på kolonihaveområdet og medvirke til, at der sikres grundlag for at udarbejdelokalplaner for de kolonihaveområder, hvor der endnu ikke er en lokalplan.

De 2 nye byggesagsbehandlere skal starte en lovliggørelsesproces i de haveforeninger, hvor der allerede er udarbejdet lokalplaner, dvs.: Ny Nordre Eng, Hf. Ved Pilegården og Hf. Sommervirke.

Efterfølgende skal arbejdet med lovliggørelse bredes ud i de haveforeninger, hvor nye lokalplaner i mellemtiden er blevet vedtaget.

Det må forventes, i forbindelse med håndhævelse af lokalplanerne, at nogle af sagerne vil ende som klage- og retssager, der har et flerårigt tidsperspektiv.

Som opfølgning på de udarbejdede lokalplaner for Hf. Ved Pilegården og Hf. Sommervirke har Forvaltningen i sommeren 2018 været på tilsyn i 2 haveforeninger.

Notat vedlagt.

Bygningsmyndigheden har den 12-12-2018 modtaget en samlet ansøgning fra Hf. Ved Pilegården om lovliggørelse/dispensation vedrørende 120 havelodder ud af 142 havelodder.

Ansøgningen er et resultat af den lokalplan, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. oktober 2016 vedrørende Hf. Ved Pilegården. Lokalplan 125 for Hf. Ved Pilegården fastsætter følgende i § 5.5: ”For eksisterende bebyggelse med et kolonihavehus på over 60 m2 gælder at: ved overskridelse af det fastlagte maksimale areal på 60 m2 for kolonihavehuset, kan der overføres disponibelt areal fra småbygningerne efter tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

Havelodden må stadig maksimalt bebygges med 80 m2 al bebyggelse medregnet jf. § 5.1.”Det betyder, at Kommunalbestyrelsen har givet de enkelte havelodsejere mulighed for at søge om lovliggørelse af eksisterende ulovlige forhold.

Kommunalbestyrelsen d.28-01-2020

9

Eventuelle dispensationssager for kolonihaverne skal behandles individuelt, og, jf. kompetencedelegationsplanen, også politisk.

Mængden af sager taget i betragtning indstiller Forvaltningen at få overdraget kompetencen til lovliggørende dispensationer i ikke komplicerede sager om overførsel af disponibelt areal fra småbygninger.

De enkelte sager skal behandles efter en konkret helhedsvurdering og et arkitektonisk skøn. Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat er behov for politisk behandling, når der i de enkelte sager vil være væsentlige indsigelser/bemærkninger i forbindelse med høringen.

HØRING

Lovliggørelsessagerne skal sendes i nabohøring i henhold til Planlovens § 20.

LOVGRUNDLAG

I henhold til Planlovens § 51 skal Kommunalbestyrelsen påse overholdelse af godkendte lokalplaner.

Kommunalbestyrelsen har juridisk mulighed for at give fri adgang til delegation medhensyn til enkeltsager efter Planloven – herunder eksempelvis dispensationer fra lokalplaner.

I henhold til Kolonihavelovens §§ 1 og 2 skal kommunen som myndighed sikre, at haveforeningerne fortsat vil være et rekreativt område, der ikke benyttes til helårsbeboelse, og at der kun opføres bebyggelse til opbevaring af redskaber og eventuelt til dag- og natophold.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13142

Kolonihavehuse, hvis størrelse og placering, der er fastlagt i en lokalplan, kan ombygges og tilbygges uden ansøgning om byggetilladelse jf. BR-18, § 5. Kolonihavehusene skal overholde de fastsatte tekniske bestemmelser Bygningsreglementet, jf. BR-18, § 6, stk. 1, pkt. 4).

http://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/Krav

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler,

  1. at Forvaltningen bemyndiges til at meddele lovliggørende dispensationer i forhold til vedtagne kolonihavelokalplaner for så vidt angår:

A) Lovliggørende dispensationer i henhold til lokalplanernes kompetencenormer, herunder i ikke komplicerede sager dispensationer til at overføre areal fra småbygninger til kolonihavehuset

B) Lovliggørende dispensationer til bibeholdelse af byggeri placeret tættere på lodgrænsen end angivet i Lokalplanerne, under forudsætning af, at der opføres brandvægge.

C) Lovliggørende dispensationer til bibeholdelse af byggeri placeret tættere på lodgrænsen end angivet i Lokalplanerne, under forudsætning af, at der etableres en byggeretlig lodgrænse/”skel”.

/BG

Kommunalbestyrelsen d.28-01-2020

10

BILAGSFORTEGNELSE:

1 Åben Notat, Lovliggørelse 98264/19

2 Åben Oversigt over haveforeningerV2 323159/19

BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 14-01-2020 Indstillingen tiltrådt.

Indstillingen sendes frem til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 28-01-2020 Indstillingen tiltrådt.

Kommunalbestyrelsen d.28-01-2020.

Spottet af Erling vej 6

Bredt forlig om kolonihavehuse

Byggeri: Mange kolonihavehuse kan nu få lovliggørende dispensation, men der venter stadig dyre klagesager!

Af Ulf B. Bjørton

Kommunen: Byrådet vedtog tirsdag d.4 febuar, i enighed at eksisterende kolonihavehuse kan blive lovliggjort op til en størrelse på 80m² , idet der via dispensationer kan overføres op til 20m² fra småbygninger til selve huset.

Hidtil har den samlet grænse været 60m² og for ikke længe siden enddag kun 40m².

Der bliver også mulighed for dispensation for byggeri tæt på skel, under forudsætning af at der opføres brandvægge.

Trods enigheden slog Dansk Folkeparti sig lidt i tøjet. "DF er ikke for 120m² og så bare der ud af, men vi er lempeliger. Derfor er det godt at vi fik med i forliget, at der skal en helhedsvurdering til, så 81m² ikke skal betyde at man skal rive en væg ned", sagde Brian Bruun. "Til gengæld er vi kede af, selv om vi er med i forliget, at drivhus skal tælle med".

Patrick Lehto (Kons) var mere tilfreds: "Det er en rimelig vægtning, at godkende meget af det nuværende, men fremadrettet holde sig til 60m²". "Vi har fundet en mindelig løsning, også under henvisning til at ville bevare kulturarven med små huse, flagstænger og sådan", sagde Venstres leder Dennis Clausen.

Mens Bruun stillede spørgsmålstegn ved om 40-60 m² så meget var "tidens trend", og partikammeraten Paw Karslund stillede et spørgsmål der blev hængende ubesvaret: "Hvad er smertetærsklen for hvad man vil bruge på advokatregninger i klagesager"

At der kommer sådanne, fordi alle ikke kan klemmes ind under de nye regler, var der ikke uenighed om. Men borgmesteren holdt sig fra at konkretiserer, hvor meget bål og brand man vil ofre: "Godt vi har fundet en løsning så vi fremadrettet kan holde os til 60m² og komme videre med lovliggørelsen".

Kilde: 2770 Tårnby avisen. 

Trafikuheld på Pilegård Alle

Der har natten til mandag d.14/10, været et solo-uheld på Pilegård Alle, og bilen som er kørt galt, er fløjet gennem vores hæk og landet på taget, inde på vej 1 lige før vores hovedindgang. 

Der er heldigvis ikke sket personskade på nogen i foreningen, men føren af bilen har forladt området inden politiet ankom.

Nyt:

Forsikringen på den svensk-registret bil, har  d. 18 oktober godkendt vores krav om at reetablere hækken, og vi har bestilt en anlægsgartner til hurtigst muligt at få den opsat igen. Pris ca. 25.000. Kr. 

Artikel i avisen 2770 Taarnby 1 oktober

Kun 15 procent helt lovligt.

kolonihaver: En større lovliggørelseproces forestår, men politikerne er ikke med på at give los.

Af Ulf B. Bjørton

Kommunen: Tårnby har ca.1.500 kolonihaver, og efter at en undersøgelse viser, at 120 af 142 havelodder i HF Ved Pilegården skal have lovliggørelsessager, forudser forvaltningen at det ser lige så slemt ud overalt.

Faktisk har man sendt nærmest et nødråb til politikerne om, at man må have to ekstra medarbejder ansat til det i tre år, samt bemyndigelse til at give dispensationer- eller alternativt acceptere de nuværende forhold.

Men det vil være i strid med kolonihavelovens krav om at det skal være rekreative områder for alle. Og politikerne i bygge- og ejendomsudvalget syntes dertil ikke indstillet på mere liberale regler.

De har krævet en ny indstilling fra embedsfolkene, der i følge borgmesteren, er mere restriktiv.

(Kilde: 2770 Taanby Avisen)

Sommerfesten 2019

Så er der billede fra sommerfesten i HF Pilegården 2019.

De ligger under fanen ”Pilegårdens billeder”.

Menuen var en stort dejligt Tapas buffet, og chokolade brownies med råcreme til kaffen.

En stor tak til festudvalget og alle der gav en hånd med, og også til alle jer der deltog så den årlige sommerfest blev en succes.

Også en tak til alle vores sponsorer som bidrog med dejlige gaver til vores lotteri og auktion. I kan finde vores sponsorer under fanen ”Havens sponsor”.

Støt vores sponsorer, de støtter os.

Hilsen Bestyrelsen

Halvtag ved Midtpunktet

   8/8-19

Så er vi ved at være i mål med det nye halvtag ved Midtpunktet.

Ny-malet og nu med lys i lofte.

Stor tak til Jesper, Karsten, Klaus, Loui, Torben, Carlo, Thomas, Torsten, m.fl. for et fantastisk stykke arbejde. Det er bare blevet så flot.  

Så mangler vi bare resten 🙂

Inspektion af fordelingsveje

8 august

Da foreningen snart får besøg af Tårnby Brandvæsen, med henblik på indspektion af vores fordelingsveje, er det vigtigt at de andelshaver som endnu ikke har klippet deres hæk ind, får gjort det snarest muligt.

Bestyrelsen har bestilt og modtaget nøgleboksen til hovedingangen, og den vil blive sat op snarest.

Se venligst nedenstående brev fra brandvæsnet.

Til H/F Pilegården

 Brandvæsnet har lavet en gennemgang af adgangsmulighederne til haveforeningerne i Tårnby kommunen. Her er det konstateret, at brandvæsnet i jeres haveforening ikke har uhindret adgang hvis/når porten aflåses.


For at kunne lave en forsvarlig og hurtig indsats hele året, skal der såfremt man ønsker mulighed for at aflåse for kørende adgang, opsætte en af brandvæsnets godkendt nøgleboks placeret ved hovedindgangen efter aftale med brandvæsnet.

 Når nøgleboksen er opsat, kan man kontakte Tårnby Brandvæsen på telefon 32500700 for ilægning af nøgle til lås.

Såfremt der er behov for yderlige oplysninger, er de velkommen til at kontakte Tårnby Brandvæsen på telefon 32500700.

 Opmærksomheden skal samtidig henledes på, at beplantning m.m. på interne veje ikke må begrænse adgangen for brandvæsenets køretøjer. Lige køreveje skal have en fri bredde på mindst 2,8 m, der ved sving skal sikres med hjørneafskæringer på 5 m.

Venlig hilsen

 Louis Hjelmsø

Beredskabsinspektør

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY BRANDVÆSEN

GAMMEL KIRKEVEJ 100
2770 KASTRUP

Giv kolonihave-pensionistejere ret til helårsbeboelse

 

Sommerhusejere har ret til at bebo deres sommerhus helårligt, hvis de opfylder disse kriterier: 

Du har ejet dit sommerhus i ét år og er enten førtidspensionist, efterlønsmodtager, modtager af fleksydelse eller over 60 år og gået på pension

 Samme rettighed ønskes for Kolonihaveejere.

 

Borgerforslag til folketinget.

 Mange kolonihaver i byerne er velfungerende små huse, som er velegnede til helårsbeboelse. Det er urimelig forskelsbehandling at sommerhusejerne har denne mulighed, mens kolonihaveejere ikke har.

Derfor forslås det, at kolonihaveloven udvides til at omfatte denne rettighed, altså at en bestemmelse som følger tilføjes til kolonihaveloven:

Du må bo i dit kolonihavehus hele året, hvis du opfylder dette krav:

Du har ejet dit kolonihavehus i ét år og er enten førtidspensionist, efterlønsmodtager, modtager af fleksydelse eller over 60 år og gået på pension.

Forslaget vil give flere boliger i byområder, og de små oaser behøver ikke ligge ubrugte hen halvdelen af året.

Klik på nedenstående link og støt foreslaget, hvis du er enig.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03163

Tilmeldning til sommerfesten

 Årets sommerfest d. 17 August. 

Traditionen tro afholder vi igen i år et brag af en sommerfest, dette kan vi dog kun gøre med jeres hjælp………. 

Dagen starter for alle vores Børn og barnlige sjæle kl 1100 til 1500 på pladsen. Børnebørn, venner og alle er mere end velkomne om dagen. 

Der vil være mulighed for køb af lodder til vores altid fine lotteri. Alle er velkomne og det koster kun 30 kr.pr barn, hvis man vil sikre sig at ens barn får vores altid super fine slikpose og kan deltage i aktiviteterne som der vil være for børn. Som altid vil der være lidt konkurrencer på skydebanen samt med vores store trækplaster Dåsekast. 

Festen starter kl 1830 men dørene åbner kl 1800 ….. Medbring selv service 

Og vi vil servere en dejlig Tapas Buffet med efterfølgende kaffe og kage. 

Alle drikkevarer skal købes til Midtpunkts priser.

Egne drikkevarer er ikke tilladt. 

Alt dette for den nette sum af 150 kr pr pers. Børn af foreningen under 12 år 100 kr 

Billetter kan købes på alle pligtarbejdsdage fra 7 juli til og med 4 august 

Kl 930 til 1200. Dog er dette arrangement kun for foreningens beboere. 

I mangel på tilmeldinger vil der være en venteliste til venner. Dog vil prisen være 250 kr for voksne og 200 kr for børn til aftens fest.

Mvh. Festudvalget.

..................................................................................... 

Børnebillet til børnearrangementet. 

Børn Antal: 

Alder: Alder: Alder: Alder: 

......    ......  ......  ........  

Julius-Hækkeklipper

Julius er igen herude i foreningen, torsdag d.13 juni, hvis der er nogen som ikke selv kan at klippe deres hæk.

Julius er blevet brugt af mange, her i haven før.

Han tager gerne mod bestilling af hækkeklip på mobil nr.

26 28 46 00. 

Priser:

Klip u/bortkørsel, 1 side og top. 12 Kr pr m.

Klip u/bortkørsel, 2 sider og top. 19,50 kr pr.m.

 Klip m/bortkørsel, 1 side og top. 17 kr. pr. m.

Klip m/bortkørsel, 2 sider og top. 28 kr. pr. m.

 Over 180 cm + 10 kr. pr. m.

 Torne + 5 kr. pr. m.

 Klip på skråning. 35 kr. pr. m

 Hækredukation. 50 kr. pr. m

Spindemøllerlarver i hækken.

30/5-19.

Vores hække er kraftigt inficeret med Spindemøllerlarver for tiden, men man kan nemt komme af med dem igen.

Brug vandslangen til at spule nettet væk fra hækken, og lad fuglene klare resten.

Se venligst nedenstående link fra Ekstra Bladet, om at Amager er særligt hårdt ramt for tiden.

Banko i Pilegården

Banko 2019

Så er datoer for banko 2019 fastlagt. Tilmelding foregår via nedenstående link. Det er også muligt at komme i midtpunktet på pligtdage, så hjælper vi gerne med at tilmelde på den ophængte QR-Kode, som man også kan tilmelde sig på.

 Datoer er som følger: 4 juni, 9 juli, 27 august og 26 september.

Link til tilmelding samt bestilling af håndmadder til pausen:

 Venlig hilsen

Banko teamet i Pilegården!

Opsigelse af kontrakt

 1 maj. 2019

Ifølge mail fra d. 30 april 2019, opsiger Kolonihaveforbundet vores kontrakt med dem ang. salg af andele i foreningen, fra den 1 maj. 2019.

Dette vil sige at alt handel med huse i Pilegården sættes på pause fra 15 maj,og indtil bestyrelsen finder en ny fremgangsmåde til at sælge huse på.

Vi vender tilbage hurtigst muligt med info, når bestyrelsen har fundet en løsning. 

Se venligst nedenstående mail fra kolonihaveforbundet:

Kære Bestyrelse,

 Vi må desværre meddele jer, at Forretningsudvalget har besluttet, at Foreningsservice – Salg ikke skal videreføres pr. 1. maj 2019.

 Det betyder, at vi bliver nødt til at afslutte vores samarbejde i henhold til vores kontrakt med jer dateret 15. januar 2017, således at vi alene tager nye sager ind til og med 15. maj 2019. Dermed kan vi i videst mulige omfang afslutte alle åbne sager senest den 1. juli 2019.

Til orientering stopper jeg i Kolonihaveforbundet den 5. juli 2019, og dermed vil den juridiske støtte til salg stort set blive fjernet pr. denne dato.

Vi forestiller os, at I har mange spørgsmål i den forbindelse og tager meget gerne et møde med jer, hvor vi kan tale om detaljerne.

Med venlig hilsen

 Karin A. Holm

Chefjurist

 Kolonihaveforbundet

Smedeholm 13C

2730 Herlev

Tlf: 3828 8750

Vurdering af huse

Efter anbefalinger fra kolonihaveforbundet, har bestyrelsen d.3 april. 2019, på bestyrelsesmødet, enstemmigt vedtaget, at der ikke kan vurderes og sælges huse, som ikke overholder lokalplanen samt brandregulativet for Tårnby Brandvæsen.

Den eneste måde man kan sælge på, er ved lovliggørelse udført af sælger, før en evt. vurdering.

Dette er gældende fra dd. og indtil Tårnby Kommune, muligvis lovliggøre den enkle andel med dispensation, eller andet.

Hækken på Skodsbøl Alle-Pilegård Alle

 28 marts

Så er arbejdet med hækken begyndt på Skodsbøl Alle/ Pilegård Alle.

Der vil være hul ind til vej 1,indtil der hurtigst muligt blive sat en ny hæk på 1,80 m i højden,

da den gamle ikke kunne genbruges.

Brev fra foreningen/kommunen

21 oktober 2018

Der bliver i disse dage sendt breve ud til alle foreningens medlemmer, som omhandler lovliggørelse af vores bebyggelse på andelene.

Det er af stor vigtighed at vi får de underskrevet fuldmagter retur på datoen, da vi skal til møde med kommunen i december måned. 

Det er måske en kort svar frist, men det er for at vi kan nå at få dispensationerne, eller få rettet de fejl som der ikke kan dispenseres for, inden vores andele bliver kontroleret igen den 1/8-2019.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen

Indfrielse af kloaklån

INDFRIELSE AF FÆLLESLÅN (KLOAKLÅNET)

Hvis du vil indfri din del af fælleslånet kan det ske inden den 15. september hvert år.

Renten tilskrives først 30. september, det betyder vi først kender den korrekte restgæld 1.10. Herudover skal der betales gebyr til banken samt Sjeldani. 

Hvis du vil indfri skal du indbetale inden den 15. september

Beløbet skal indbetales på konto reg.nr. 5325 kontonummer 351 967.


Du skal skrive følgende tekst:
Indfrielse kloaklån
og
dit navn
og
dit Andelsnummer i haveforeningen.


Det er vigtigt du tydeligt angiver, hvem der indbetaler, ellers får vi svært ved at identificere indbetalingen.

I løbet af oktober vil du modtage en endelig opgørelse.

Hvis du indfrier, vil din kvartalsmæssige indbetaling på 1.395 blive slettet pr. 1. oktober.

Har du spørgsmål, så ring endelig til Kirsten hos SJELDANI – direkte nummer 3328 0080.


Mange hilsner
SJELDANI

Klage til foreningen 29 juli. 18

Kære andelshavere i HF Pilegården.

Jeg skriver til jer fordi nogle af vores grundejere bosiddende på Hesselvigvej oplever en del gener forbundet med parkerede biler på Hesselvigvej.

På vores generalforsamling her i foråret fortalte flere om problemer med at kunne komme ud fra egen indkørsel og i øvrigt finde plads til parkering af egen bil ved sit hus. Indtrykket var, at det især er gæster til jeres haveforening, som bruger vejen som parkeringsplads.

Vi har ikke lyst til at begynde at lave parkeringsregler til supplement af de regler, der gælder for alle om, at man eksempelvis ikke må holde foran en indkørsel.

Vi tænkte derimod på, om man ikke på god nabovis kunne ordne det med lidt information om at udvise hensyn, når man parkerer på vores veje. Måske kunne det stå som en lille tilføjelse i jeres udmærkede ordensreglement eller vi kunne omdele en flyer til jeres medlemmer.

Hvad tænker I om mine forslag? Med venlig hilsen Lars Gjerrild Jensen, formand for Ejerforeningen Ørnevang (Karupvej, Majbøl alle, Hesselvigvej, Ørnstrupvej, Pilegård Alle, Oliefabriksvej) 

Kunne vi ved fælles hjælp prøve at få løst et problem, som egentligt ikke burde eksistere. Spørg jer selv og jeres gæster om i parkere så husejeren kan bruge sin indkørsel.

Og husk at orientere jeres gæster om, at det er tilladt at parkere på Pilegård alle efter kl 16 på hverdagene, samt fra fredag kl.16 til mandag morgen.

Når der ikke er undertavler på skiltet med parentes eller rød skrift, er der fri parkering i weekenden.

Alt i alt gælder det vores gode naboskab til de grundejerforeninger som ligger omkring os.

Mvh.

Bestyrelsen.   

Havevandring 2018

Så er det tid til bestyrelsen årlige havevandring.

Vi vil d.12/7, kigge på foreningens almindlige tilstand, og noter fejl og mangler.

Mvh. Bestyrelsen.

Hækkeholdet 2018

Stor tak til til hækkeholdet for veludført hækkeklipning. 

Der var desværre et par stykker der var gået hjem, før dette billede blev taget.

Fantastisk humør og godt vejr, gjorde denne hækkeklipning til en hård men sjov oplevelse endnu engang. 

Godt gået. 

Mvh.

Bestyrelsen.

Regler for bålafbrænding

18 maj 2018

Regler for åben ild i Tårnby kommune

Du må ikke bare afbrænde bål som det passer dig. Der er en række regler og hensyn du skal huske på. Du må f.eks. ikke afbrænde haveaffald af hensyn til miljøet, jævnfør affaldsbekendtgørelsen.

For at sikre at bål ikke antænder omgivelserne skal følgende minimums afstandskrav overholdes:

Mindre bål, f.eks. spejderbål (max. 0,2 rummeter):
*     10 m til bygninger med hårdt tag.
*     30 m til brandbare markafgrøder.
*     30 m til bygninger med letantændelig tag (stråtag o. lign.).
*     30 m til nåletræsbevoksninger og anden brandbar vegetation.
*     30 m til større oplag af træ, brandbar emballage, brandfarlige væsker o. lign.

- Røg m.m. fra afbrændingen, må ikke være til stor ulempe for dine omgivelser (naboer, trafik osv.).

(copy/paste fra Tårnby brandvæsen)

Sælgers forpligtigelse ved vurdering af have

25 april. 18

Sælger er forpligtet til at have de 3 erklæringer, som beskrevet under fanen "Vejledning ved køb og salg", udfyldt og indhentet fra Tinglysningsbogen, inden vuderingsudvalget kommer og vuderer haven.

Alle 3 dokumenter skal bruges af vurderingsudvalget til fastsættelse af den samlet værdi.

En vurdering holder et år fra vuderings dato!

Ny forringelse af Postnord

16 marts 2018

Så er postnord igen kommet med en forringelse af det danske postvæsen.

Det er nu kun muligt at få sin post der hvor man har folkeregisteradresse ifølge cpr-registeret.

Det vil med andre ord sige, at de IKKE bringer post ud til sommerhuse og haveforeninger i sommerhalvåret mere.

Copy/paste fra deres hjemmeside:

Midlertidig adresseændring ikke længere en mulighed
Det er desværre ikke længere muligt at melde midlertidig adresseændring og automatisk få videresendt sin post fra sin adresse. Du kan dog stadig modtage post på en anden adresse. Du skal blot sørge for, at posten er adresseret direkte til den adresse, du gerne vil modtage den på.

Ændringen skyldes, at vi som led i omstillingen af PostNord fremover kun bruger oplysninger om adresser og adresseændringer fra CPR-registeret, der er det officielle register i Danmark.

Indkørsel i haven uden for sæsonen

Det er blevet vedtaget at vi kan køre ind i haven uden for sæsonen.

Dette er for at tage noget af trykket fra sommerperioden, når vi skal bygge, rive ned, eller lign.

Men det er af STOR vigtighed, at der låses, hver gang, efter brug af lågen for at forhindre uvedkommen adgang til foreningen.

Også selv om man "bare" lige skal læsse af eller på.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen.

Larm fra containeren

En lille bøn fra dem som bor tættest på køkken containeren. 

Kan det måske lade sig gøre at man ikke bare lader lågen banke op og i, når vi smider Køkkenaffald og KUN køkkenaffald, ud i containeren. 

Der er MEGET unødvendig larm fra lågerne, op til flere gange om dagen, så det er bare at holde lidt igen når man åbner og lukker for containeren.

PS.

Jern, metal, og udtjente trillebøre, skal man selv bortskaffe, feks. på Kristinehøj. Det nytter ikke noget at man bare smider det oppe ved containeren, og så håber på at der er nogen der gider at rydde op efter dig 

Mvh.

Bestyrrelsen.  

Foreningens trailer

Vores 2 "nye" trailer har været i stykker gennem længer tid, og har derfor ikke kunne udlånes.

Det viser sig nu, at den trailer uden trådnet, har været overlæsset i sådan en grad, at begge vanger under ladet er både bøjet og knækket. Traileren er både til fare og ulovlig at køre med, så den bliver afmeldt og skrottet.

Den anden "nye" trailer med trådnet, har været gået i stikket, som var trukket fra hinanden.

Eftersom at det i dag er muligt at låne trailer gratis på Free trailer.dk, Silvan, Bilka, mm, har bestyrelsen besluttet, at vi ikke bruger flere penge på vedligeholdelse samt indkøb af nye trailer.

Når traileren med trådnet kommer tilbage fra reparation. bliver den overdraget til vores hækkehold, så vi kan komme af med hækkeaffald 2 gange om året, og den vil IKKE blive lånt ud til andet. 

Den gamle trailer kan stadig benyttes indtil den også går i stykker, hvorefter den så vil blive skrottet.

Bestyrelsen.

Tinglysning

Indfrielse af kloakgæld

26 marts 2017

Husk at indfrielse af kloakgælden kun kan ske en gang om året, for korrekt udregning af tilskrevne renter. 

Gælden kan betales den 1/10 hvert år, men ret lige henvendelse til bestyrelsen i god tid.

Mvh. Bestyrelsen

Leje af Pladevibrator i haven

3 oktober 2016

Haven har erhvervet sig en pladevibrator, så vi kan få stampet gruset ned, når vi lukker huller på vejene.

Pladevibratoren kan også lejes af foreningens beboere, til arbejde i egen have.

Leje pr døgn: 100,-Kr.

Depositum: 500,-kr

Pladevibratoren udleveres med fuld tank og skal afleveres med fuld tank(95 blyfri),ellers fratrækkes der 75,-kr fra depositumet.

For leje, kontakt Freddy Hansen på bestyrelsens E-mail

Mvh. Bestyrelsen. 

Nye adresser i haveforeningen

20 august 16

Ifølge brev fra Tårnby kommune, skal haveforeningen have ny skiltning, så der ikke er flere haver med samme husnummer.

Det har skabt meget forvirring, især for ambulancer, som har været tilkaldt til foreningen, samt at den nøjagtige adresse ikke har kunne sættes ind på deres gps.

Vores vejnr. vil forsvinde (vej 1-6) og blive erstattet af nye vejskilte med angivelse af husnr.(andelsnummer)

Det er derfor meget vigtigt at vi alle får sat det nye husnummer op, som tydeligt indikere adressen på vores hus!!! 

"Husnummerangivelsen ændres for at undgå en adressekonflikt, således at husnummeret kun forekommer en gang for den pågældende navngivne vej.

På baggrund af ovenstående ændres det nuværende husnummer til haveloddets andelsnummer."

Din fremtidige adresse i haveforeningen er således.:

Eksempel: 

        Vejnavn.          Hus-Andelsnummer.    Postnummer.     By.

Hf. Ved Pilegården.               113.                         2770.            Kastrup.

Mvh. Tårnby kommune. 

Dette bliver gældende fra 1 oktober 2016!

Den kommende lokalplan

8 august 16

Hvad betyder den kommende lokalplan for haven?

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger tilsiger, at Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må ingen andele udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

 Det overordnede formål med lokalplanen er, at sikre at området bevarer den eksisterende anvendelse som kolonihaveområde med havelodder, fællesfaciliteter og fordelingsveje. Lokalplanen skal sikre at områdets karakter som kolonihaveområde bevares og derfor fastlægges bestemmelser om bebyggelsens ydre og områdets grønne karakter. Lokalplanens formål er derudover at sikre at området er åbent for offentligheden i bestemte tidsrum og tidsperioder, så området kan være en del af lokalområdets rekreative tilbud.

Lokalplanen betyder ikke, at bebyggelse, der overskrider lokalplanens bestemmelser ved lokalplanens vedtagelse, automatisk bliver lovliggjort. Lovliggørelsen kan ske for hver enkel havelod enten som fysisk lovliggørelse (eks. nedrivning eller ombygning) eller ved retlig lovliggørelse.

Det er vigtigt, at bebyggelsens omfang reguleres for at undgå forøget brandrisiko.

Lokalplanen øger bebyggelsesarealet til maks. 60 m2 for kolonihavehuset. En lukket overdækning i sammenhæng med kolonihavehuset bliver opfattet som en del af arealet for bygningen. Kolonihavehuset må maksimalt være i et plan og have en højde på maks. 4,5 meter. Denne højde gør det muligt at etablere hems.  Tagudhæng må ikke være mere end 30 cm, alt derudover betragtes som overdækning. Der er fastsat en facadehøjde på maks. 3 meter fra terræn til tag for at undgå markante facadeprofiler.

Udover kolonihavehuset gør lokalplanen det muligt at etablere op til to småbygninger (eks. drivhus, åben overdækning, redskabsskur) på hver havelod. En småbygning må have et areal på maks. 10 m2 og en højde på maks. 2,4 meter. De to småbygninger må ikke være sammenbyggede med hinanden. En småbygning, må godt være sammenbygget med kolonihavehuset f.eks. i form af en åben overdækning. For eksisterende bebyggelse med et kolonihavehus på maks. 60 m2 og for al ny bebyggelse skal de ovennævnte bestemmelser overholdes.

For at lovliggøre allerede eksisterende bebyggelse med et kolonihavehus over 60 m2 er det muligt, at om disponere areal fra småbygningerne til kolonihavehuset, så en allerede eksisterende bygning kan overskride 60 m2 . Er der f.eks. et kolonihavehus på 73 m2 kan det overskridende areal på 13 m2 tages fra en småbygning. Derefter vil der være 7 m2 disponibelt areal tilbage til småbebyggelse. Dette skal ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

 Lokalplanens vedtagelse lovliggør ikke bebyggelse i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Der kan maksimalt etableres eller lovliggøres 80 m2 bebyggelse, al bebyggelse medregnet, på hver havelod.

For at lovliggøre allerede eksisterende bebyggelse med et kolonihavehus over 60 m2 er det muligt, at om disponere areal fra småbygningerne til kolonihavehuset, så en allerede eksisterende bygning kan overskride 60 m2 . Er der f.eks. et kolonihavehus på 73 m2 kan det overskridende areal på 13 m2 tages fra en småbygning. Derefter vil der være 7 m2 disponibelt areal tilbage til småbebyggelse. Dette skal ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Lokalplanens vedtagelse lovliggør ikke bebyggelse i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Der kan maksimalt etableres eller lovliggøres 80 m2 bebyggelse, al bebyggelse medregnet, på hver havelod.

Kolonihavehuset og småbygninger sammenbygget med kolonihavehuset skal placeres min. 2,5 meter fra haveloddens grænse for at mindske brandspredningsrisiko. Øvrige småbygninger kan placeres nærmere lodgrænsen, såfremt de er placeret min. 2,5 meter fra øvrig bebyggelse. Øvrig bebyggelse er også naboens bygninger.

En vigtig faktor for kolonihaveområdets grønne karakter er de levende hegn/hække langs havelodgrænsen ud mod de interne fordelingsveje og mellem havelodderne. Derfor skal havelodderne udelukkende hegnes med hæk mod nabohaven og mod adgangs- og fordelingsvejene. For at fastholde præget af kolonihaveområde må de levende hegn mod fordelingsvejene have en højde på maks. 1,3 meter. Levende hegn kan understøttes af trådhegn på maks. 1,2 meter. Levende hegn på lodgrænsen mod nabohaven må have en højde på maks. 1,8 meter.

Klimatilpasning:  Lokalplanen stiller ikke specifikke krav om etablering af klimatilpassende foranstaltninger. Den giver mulighed for etablering af grønne tage, faskiner, samt regnvandsbede til håndtering af regnvand. Lokalplanen stiller dog krav om, at hver havelod maks. må befæstes med 40 %. Dette krav stilles bl.a. for at fremme mulighederne for nedsivning af regnvand på egen havelod. Regnvand fra bygninger og befæstede arealer må ikke afledes til spildevandskloak.

Spildevand fra husene skal afledes til den etablerede spildevandskloak. Der må ikke etableres nedsivningsanlæg til spildevand indenfor lokalplansområdet.

En sjov lille sang som er blevet fundet i en af foreningens mapper. Melodien er desværre ukendt, men årstallet er 1955. Det er sjovt at se hvilken tanker bestyrelsen gik rundt med i Pilegården for over 60 år siden.

Til medlemmerne.

Når gennem porte og låger du går

luk dem, når igennem du når,

det giver træk, når disse åbne står.

Når på søn-og helligdage du vejen renser og river,

fryd dig og se, hvor kønt der bliver.

Vasketøj må ej på disse dage i haverne hænge,

ej heller må du affald og lignende brænde.

Når foreningens værktøj og sager du låner,

så rens det og aflever det, inden du gråner.

På foreningens veje vi gerne spadsere,

biler og cykler må derfor ikke parkere,

som vædeløbsbaner de bruges ej må,

gør plads for dem, der er nød til at gå.

Når et hus du dig bygge vil,

husk, det skal der være tilladelse til,

gælder det ombygning, plankeværk eller så,

du til formanden først dig henvende må.

På festplads og veje vil småbørn lege,

såvel drenge som piger, de råber og skriger,

de unge om aft'nen vil sig fornøje,

gør det, men gør det uden at støje.

Når klokken sig nærmer halv ni- i kære,

må fred og ro over plads og veje være,

for de, som tidligt må lette sin krop,

skal ha lidt søvn, førend de skal op.

skal arbejdet passes, og alt skal gå,

har disse krav på hvile at få.

Formanden.

E-boks meddelse fra BBR-registeret.

29 jan. 2016

Der bliver i disse dage, udsendt BBR-meddelelser til andelshaverne i foreningen.

Dette skyldes en opdatering af BBR-registreret, efter vi har fået kloakkeret.

Alle dem som har fået ført vand- og kloak stikledning ind til huset, skal rette det i BBF. 

Det afsnit som de hentyder til, er skrevet med kursiv-skrift og er på side 1 under: Vand & afløb* 

Samtidligt er det en opfordring til at få rettet på eventuelt nye huse,opførelsesår, tilbygninger, skure, mm..

Se nedenstående eksempel på ændringer sendt som en e-mail til: Kommunen@taarnby.dk 

 Henvendelse vedrørende ændringer i  BBR-registeret. 

H/F Ved pilegården. Andels nr/ lodnr. 113.

Opførelsesår 2013.

Ændringer i Bebygget areal: 45 m2.

Samlet boligareal: 45 m2.

Tagdækning: B6-eternit, med 15 gr. hældning

Redskabsskur: 7. m2

Vandforsyning indlagt.*

Bad og toilet med afløb til kloak.*

Køkken med afløb til kloak.*

Varmeinstallation: Varmepumpe.

      Ved ny-bebyggelse, tilslutning til kloak/vand, udvidelse, eller nye konstruktioner,(feks. fra tagpap-tag, til eternit tag med fald) har man pligt til at registrere det, hos BBR-registeret  i Tårnby kommune. 

Hvis de faktiske forhold ikke lever op til hvad der står i registeret, kan kommunen udstede bøder på 5000,- Kr. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.  

Afhentning af medicin hos Spar-købmanden

Ny mulighed for udlevering af receptpligtigt medicin, hos Spar-købmanden. Kongelundsvej 299. 2770 Kastrup

Hvis Kastrup Apotek modtager din recept eller bestilling inden kl 11, vil medicinen være klar til afhentning hos Spar-købmanden, samme dag efter kl.14

Når din læge bestiller til afhentning hos Spar, skal recepten sendes direkte til Kastrup Apotek, med navnet på medincinudlevering- stedet, i bemærkningsfeltet.

Med venlig hilsen.

Kastrup Apotek

Skottegården 2. 

2770. Kastrup

Postkasser på havelågen.

Der er flere haver som stadigvæk ikke har postkasser på deres havelåger. Da det ville sparre foreningen for en del porto under sæsonen, ville det være rart at de som mangler, ville sætte en postkasse op i henhold til vores love og vedtægter.

Paragraf 15. Stk 2: Andelen skal være forsynet med hus nr. der tydeligt kan ses fra vejen. Andelen skal også være forsynet med en postkasse ved havelågen med tydeligt navneskilt.

Desuden skal man huske, at når man bruger festpladsen til parkering, skal bilen være mærket med andelsnummeret.   

Alarm på Midtpunktet

Så er der blevet installeret alarm inde i Midtpunktet, så vi måske kan forhindre flere indbrud.

Alarmen er tilknyttet G4S med udrykning ved aktivering.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen

Endelig opgørelse på kloak

Så er den endelige opgørelse på vores lån til kloakering blevet færdig.

Anlægslånet udgør 10.350.00,- kr/ 142 havelodder fordeling= 72,888,- kr pr andelsejer.

 Der vil selvfølgelig blive fratrukket det beløb, som man allerede har indbetalt via havelejen. 

Fordeling af låneydelse pr. måned = kr 65.500,- / 142 haveloder = 465,- pr. måned pr. andelsejer.  

Hvis der er nogen som vil betale kloak lånet ud med de kr 72,888,- bedes I kontakte kassereren her i foreningen.

Lånet kan infries 1 gang om året på datoen: 1 oktober

Med venlig hilsen

Bestyrelsen. 

Aftapning af vand

Vi har fået mange henvendelser og spørgsmål fra haveejerne, omkring de nuværende aftapningsventiler, så man kan "puste" sine vandinstallationer ud for vinteren.

Nu har vi undersøgt det nærmere og fundet ud af at det ikke er optimalt at nå ventilen.

For det første sidder den på undersiden af vandmåleren, så man ikke kan se den. Og for det andet skal man bruge en umbraconøgle for at skrue en lille skrue ud i blinde, med chance for at tabe skruen eller værktøjet ned i bunden af brønden.

Vi har derfor besluttet at skifte ventilen ud, med en man kan se, og betjene med fingerne,uden brug af værktøj, så alle med lethed kan tappe vand af deres installationer.     

Aftapningventilen kan betjenes uden brug af værktøj.

Først lukkes der for den hane som kommer ude fra vejen(det ene blå rør i brønden) Den anden hane som går ind til huset, skal stå åben. 

Tap derefter vandhaner, vandvarmer,mm af.

Derefter løsner man skruen i vandbrønden med fingerne, og puster sine sine vandhaner og andre vandinstallationer ud, som man plejer, når vi lukker ned for vinteren.

Denne procedure skal udføres af hver enkelt haveejer, da vores vandmand ikke skal skille rørene ad mere, efter vi har fået gravet vandtilslutningen ned i frostfrit.

Spar på blandningsbatterierne, husk udluftning, inden frosten!!!

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen.    

Tårnby kommune. Plan,byg og miljø

Til samtlige haveforeninger i Tårnby kommune.

Dato                                               Vores ref.

06-08-2013                                      12/7983    

Information til haveforeninger i Tårnby kommune om indførsel af obligatorisk tømmeordning for samletanke for husspildevand fra 2014.

Tårnby kommune ønsker med dette brev at informere haveforeningerne i Tårnby kommune om at der i kommunen fra og med 2014, indføres en fælles obligatorisk tømningsordning for samletanke for husspildevand.

Ejere af ejendomme med samletanke, har fra 2014, pligt til at lade tankene tømme efter bestemmelserne i nedennævnte regulativ.

Tømningsordningen vil blive varetaget af Tårnbyforsyning spildevand A/S.

I regulativet er bl.a. fastsat, at:

Samletanke skal tømmes efter behov og ejeren har pligt til at anmode  Tårnbyforsyning spildevand A/S om tømning, når der er behov.

Tømningsordningen erstatter de aftaler om tømning, som ejer af samletanke i haveforeninger har indgået med øvrige firmaer.

Tømningsordningen er beskrevet i Regulativ for tømningsordning for samletanke, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28 maj.2013 med ikrafttrædelse 1. januar 2014. Regulativet kan ses på kommunens hjemmeside www.taarnby.dk

Yderlige oplysninger om tømmeordningen kan ses på  Tårnbyforsyning spildevand A/S`s hjemmeside www.taarnbyforsyning.dk.

Venlig hilsen.

   Afdelingsleder                      Miljømedarbejder

Viviane Mortensen                 Finn Lynggaard

Angående Vandaflæsning !

Tårnby Vandforsyning vil fortsat opkræve vandregningen som de plejer. Dvs. at vi betaler for det vand som kører gennem hovedmålerene.

Det beløb, har vi hidtil divideret ud på 142 haver, men for fremtiden vil aflæsningen af bi-målerne, som er i vores haver, være afgørende for, om vi skal have penge tilbage, eller betale ekstra.

Pengene vil enten blive opkrævet, eller fratrukket, på havelejen i andet kvartal i den nye sæson.

Det beløb som allerede er indregnet i vores haveleje til vand, fortsætter vi med at indbetale. Det bliver brugt som et a conto beløb, samt dækning af Midtpunktet, fælles toiletterne, samt helårshanen, og vil blive fratrukket hver enkelt have, når vi gør vandregnskabet op.

Mvh. 

Bestyrelsen.