Leje af Festlokale Midtpunktet!

Ordensregler!

Der må ikke opsættes noget på vægge/døre/vinduer samt lofter.

Rygning og brug af el-cigaretter er ikke tilladt i midtpunktet.

Servicet skal være vasket, sat på plads og talt op. Bordene tørres af.

Borde og stole sættes på plads. Affaldsspand tømmes og husk som det sidste, at feje og vaske gulvet.

Pergolaen:

Fejes og ryddes. Bordene tørres af og stolene sættes på plads. Askebæger tømmes og rengøres. Affaldsposer tømmes.

Toiletterne:

Rengøres og papirkurve tømmes.

Døre og vinduer skal holdes lukkede under hele festen.

Støjende adfærd såsom høj musik og sang, skal dæmpes, efter kl. 24.00.

Afregning:

Nøgler udleveres og afleveres på det aftalte tidspunkt hos den til hver tid ansvarlige for udlejningen.

Der kan tilbageholdes depositum i op til en uge efter leje af lokalerne.

Ødelagt eller bortkommende service, afregnes i depositummet ud fra dagspris. Skader på Inventar repareres efterfølgende på lejers regning.

Når lokalet forlades, skal det være lukket og låst, og alarmen slået til.

Bestyrelsen maj 2019.

Lejekontrakt Midtpunktet 2019