Persondatapolitik for andelshavere i H/F Ved Pilegården.

24/5-2018

1 DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Haveforeningen ved Pilegården
CVR: 75306814
Pilegård Alle 16
2770 Kastrup
E-mail: pilegaarden43@gmail.com

2 FORMÅL - BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
Vi behandler dine personoplysninger som led i at du er andelshaver i H/F ved Pilegaarden

3 KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
a) Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, oplysninger om ejerforhold, kontonummer mv., som vi behandler.
Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR.nr. kan også blive behandlet.
b) Følsomme personoplysninger: I visse tilfælde kan vi behandle personfølsomme oplysninger.

4 BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:
a) For at kunne informere om eks. ændringer, indkalde til generalforsamling, mm.
b) For at kunne overholde gældende lovgivning.
c) Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.
d) Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.

5 OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med andelshaverforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.
Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov (bestyrelsen og Sjeldani), som har lovlig adgang til dine personoplysninger.
Ved ophør som andelshaver i foreningen tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i (5) år efter ophør som andelshaver i foreningen, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.

6 KILDER
Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra andelshaver

7 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, bogholderi, hosting af it-systemer m.v.
Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.

8 DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelses-tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til bestyrelsen, eller på følgende e-mail pilegaarden43@gmail.com.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 24/5 2018

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen
H/F ved Pilegården