Slid og slæb. 

Pligtarbejdet blive udført hver anden søndag .

PLIGT ARBEJDSDAGE 2024

 

 

Mødetid 0930-1130. Husk skuffejern samt rive.

 

Nyt: De grønne pligtkort er afskaffet.

Andels nr. bliver krydset af ved fremmøde, og ved pligtslut kvitterer/ underskriver man sig ud for sit andelsnummer. 

 

Husk at du selv er ansvarlig for at dit fremmøde samt afslutning af pligt bliver registret på pligtdagene.

Udeblivelse, eller manglende registrering for pligt, koster andelshaveren 1000 kr.

Pligtdagene kan selvfølgelig stadig byttes med andre andelshaver.

Husk at oplys andelsnr. på dem du bytter med.

 

 

Pligtarbejdesdage for hver enkelt andel:

Andel nr. 01 dato. 09/06 + 15/09. Andel nr. 02 dato. 23/06 + 29/09
Andel nr. 03 dato. 07/07 + 06/10. Andel nr. 04 dato. 21/04 + 21/07
Andel nr. 05 dato. 28/04 + 04/08. Andel nr. 06 dato. 12/05 + 18/08
Andel nr. 07 dato. 26/05 + 01/09. Andel nr. 08 dato. 09/06 + 15/09
Andel nr. 09 dato. 23/06 + 29/09. Andel nr. 10 dato. 07/07 + 06/10
Andel nr. 11 dato. 21/04 + 21/07. Andel nr. 12 dato. 28/04 + 04/08
Andel nr. 13 dato. 12/05 + 18/08. Andel nr. 14 dato. 26/05 + 01/09
Andel nr. 15 dato. 09/06 + 15/09. Andel nr. 16 dato. 23/06 + 29/09
Andel nr. 17 dato. 07/07 + 06/10. Andel nr. 18 dato. 21/04 + 21/07
Andel nr. 19 dato. 28/04 + 04/08. Andel nr. 20 dato. 12/05 + 18/08
Andel nr. 21 dato. 26/05 + 01/09. Andel nr. 22 dato. 09/06 + 15/09
Andel nr. 23 dato. 23/06 + 29/09. Andel nr. 24 dato. 07/07 + 06/10
Andel nr. 25 dato. 21/04 + 21/07. Andel nr. 26 dato. 28/04 + 04/08
Andel nr. 27 dato. 12/05 + 18/08. Andel nr. 28 dato. 26/05 + 01/09
Andel nr. 29 dato. 09/06 + 15/09. Andel nr. 30 dato. 23/06 + 29/09
Andel nr. 31 dato. 07/07 + 06/10. Andel nr. 32 dato. 21/04 + 21/07
Andel nr. 33 dato. 28/04 + 04/08. Andel nr. 34 dato. 12/05 + 18/08
Andel nr. 35 dato. 26/05 + 01/09. Andel nr. 36 dato. 09/06 + 15/09
Andel nr. 37 dato. 23/06 + 29/09. Andel nr. 38 dato. 07/07 + 06/10
Andel nr. 39 dato. 21/04 + 21/07. Andel nr. 40 dato. 28/04 + 04/08
Andel nr. 41 dato. 12/05 + 18/08. Andel nr. 42 dato. 26/05 + 01/09
Andel nr. 43 dato. 09/06 + 15/09. Andel nr. 44 dato. 23/06 + 29/09
Andel nr. 45 dato. 07/07 + 06/10. Andel nr. 46 dato. 21/04 + 21/07
Andel nr. 47 dato. 28/04 + 04/08. Andel nr. 48 dato. 12/05 + 18/08
Andel nr. 49 dato. 26/05 + 01/09. Andel nr. 50 dato. 09/06 + 15/09
Andel nr. 51 dato. 23/06 + 29/09. Andel nr. 52 dato. 07/07 + 06/10
Andel nr. 53 dato. 21/04 + 21/07. Andel nr. 54 dato. 28/04 + 04/08
Andel nr. 55 dato. 12/05 + 18/08. Andel nr. 56 dato. 26/05 + 01/09
Andel nr. 57 dato. 09/06 + 15/09. Andel nr. 58 dato. 23/06 + 29/09
Andel nr. 59 dato. 07/07 + 06/10. Andel nr. 60 dato. 21/04 + 21/07
Andel nr. 61 dato. 28/04 + 04/08. Andel nr. 62 dato. 12/05 + 18/08
Andel nr. 63 dato. 26/05 + 01/09. Andel nr. 64 dato. 09/06 + 15/09
Andel nr. 65 dato. 23/06 + 29/09. Andel nr. 66 dato. 07/07 + 06/10
Andel nr. 67 dato. 21/04 + 21/07. Andel nr. 68 dato. 28/04 + 04/08
Andel nr. 69 dato. 12/05 + 18/08. Andel nr. 70 dato. 26/05 + 01/09
Andel nr. 71 dato. 09/06 + 15/09. Andel nr. 72 dato. 23/06 + 29/09.
Andel nr. 73 dato. 07/07 + 06/10. Andel nr. 74 dato. 21/04 + 21/07.
Andel nr. 75 dato. 28/04 + 04/08. Andel nr. 76 dato. 12/05 + 18/08.
Andel nr. 77 dato. 26/05 + 01/09. Andel nr. 78 dato. 09/06 + 15/09.
Andel nr. 79 dato. 23/06 + 29/09. Andel nr. 80 dato. 07/07 + 06/10.
Andel nr. 81 dato. 21/04 + 21/07. Andel nr. 82 dato. 28/04 + 04/08.
Andel nr. 83 dato. 12/05 + 18/08. Andel nr. 84 dato. 26/05 + 01/09.
Andel nr. 85 dato. 09/06 + 15/09. Andel nr. 86 dato. 23/06 + 29/09.
Andel nr. 87 dato. 07/07 + 06/10. Andel nr. 88 dato. 21/04 + 21/07.
Andel nr. 89 dato. 28/04 + 04/08. Andel nr. 90 dato. 12/05 + 18/08.
Andel nr. 91 dato. 26/05 + 01/09. Andel nr. 92 dato. 09/06 + 15/09.
Andel nr. 93 dato. 23/06 + 29/09. Andel nr. 94 dato. 07/07 + 06/10.
Andel nr. 95 dato. 21/04 + 21/07. Andel nr. 96 dato. 28/04 + 04/08.
Andel nr. 97 dato. 12/05 + 18/08. Andel nr. 98 dato. 26/05 + 01/09.
Andel nr. 99 dato. 09/06 + 15/09. Andel nr.100 dato. 23/06 + 29/09.
Andel nr.101 dato. 07/07 + 06/10. Andel nr.102 dato. 21/04 + 21/07
Andel nr.103 dato. 28/04 + 04/08. Andel nr.104 dato. 12/05 + 18/08
Andel nr.105 dato. 26/05 + 01/09. Andel nr.106 dato. 09/06 + 15/09
Andel nr.107 dato. 23/06 + 29/09. Andel nr.108 dato. 07/07 + 06/10
Andel nr.109 dato. 21/04 + 21/07. Andel nr.110 dato. 28/04 + 04/08
Andel nr.111 dato. 12/05 + 18/08. Andel nr. 112 dato. 26/5 + 01/09
Andel nr.113 dato. 09/06 + 15/09. Andel nr. 114 dato. 23/06 + 29/09
Andel nr.115 dato. 07/07 + 06/10. Andel nr.116 dato. 21/04 + 21/07
Andel nr.117 dato. 28/04 + 04/08. Andel nr.118 dato. 12/05 + 18/08
Andel nr.119 dato. 26/05 + 01/09. Andel nr.120 dato. 09/06 + 15/09
Andel nr.121 dato. 23/06 + 29/09. Andel nr. 122 dato. 07/07 + 06/10
Andel nr. 123 dato. 21/04 + 21/07. Andel nr.124 dato. 28/04 + 04/08
Andel nr.125 dato. 12/05 + 18/08. Andel nr.126 dato. 26/05 + 01/09
Andel nr.127 dato. 09/06 + 15/09. Andel nr.128 dato. 23/06 + 29/09
Andel nr.129 dato. 07/07 + 06/10. Andel nr.130 dato. 21/04 + 21/07
Andel nr.131 dato. 28/04 + 04/08. Andel nr.132 dato. 12/05 + 18/08
Andel nr. 133 dato. 26/05 + 01/09. Andel nr.134 dato. 09/06 + 15/09
Andel nr.135 dato. 23/06 + 29/09. Andel nr.136 dato. 07/07 + 06/10
Andel nr.137 dato. 21/04 + 21/07. Andel nr.138 dato. 28/04 + 04/08
Andel nr.139 dato. 12/05 + 18/08. Andel nr.140 dato. 26/05 + 01/09
Andel nr.141 dato. 09/06 + 15/09. Andel nr.142 dato. 23/06 + 29/09